De organisatie van HVD Doesburg en de Sportvisserij

De organisatie van de sportvisserij
De belangen van de sportvissers in Nederland wordt vertegenwoordigd door Sportvisserij Nederland met een kantoor in Bilthoven.
Daar wordt tevens de centrale ledenadministratie van alle aangesloten verenigingen gevoerd.
Dit centrale bestand is bepalend voor de afdracht naar zowel Sportvisserij Nederland als de federaties.
De regionale belangenbehartiging vindt plaats door negen federaties en drie specialistenorganisaties.
In onze regio zijn we aangesloten bij de Hengelsportfederatie Midden Nederland .
In 2009 is een verband voor samenwerking opgericht, dit verband, "De IJsselcombinatie" .
De IJsselcombinatie bestaat uit de verenigingen uit Velp t/m Dieren en Giesbeek t/m Doesburg.
De bedoeling van dit verband is om de contacten naar buiten gezamelijk te doen, zodat de inspraak groter wordt.

Betaal op tijd de contributie, dat scheelt veel geld.
Door de extra administratie wordt er na 1 januari en na 1 februari een extra toeslag geheven.
Als u in december de contributie voor volgend jaar betaald kunt u geld besparen. De leden ontvangen hierover in november bericht.

Als u een E-mail adres bezit, geef dat dan door aan de administratie via " ledenadministratie@hvd-doesburg.nl "
Het scheelt veel portokosten en daardoor proberen we de contributie zo laag mogelijk te houden.

'De Vispas'
De contributie wordt nu redelijk op tijd voldaan en dat hoort ook zo. Velen kiezen er inmiddels voor per bank te betalen.
De hengelsportvereniging moet met het oog op de verschuldigde contributie beschouwd worden een vereniging waar je lid van bent
en niet als alleen maar de verstrekker/verkoper van vergunningen cq vispas.
Ondanks de afdracht verhoging van de federatie blijft de contributie voor 2016 gelijk.
De kosten voor het lidmaatschap van HVD en de Vispas 2016 bedragen:
Lid van HVD, 14 jaar en ouder 30,00 Euro
Extra Vispas, reeds een Vispas van een andere vereniging, 15,00 Euro
Jeugdvispas, tot en met 13 jaar, 15,00 Euro
Jeugdvergunning van HVD, tot en met 13 jaar, 5,00 Euro
Deze bedragen gelden indien voor 1 januari 2016 per bank of giro of tijdens de zittingsdag is betaald.
In de maand januari 2016 bedraagt de toeslag bij betaling per bank 5,00 Euro, dus 35,00 Euro
Indien na 31 januari 2016 per bank betaald wordt, bedraagt de toeslag 10,00 Euro, dus 40,00 Euro.
Als u de Vispas aanschaft via een van onze verkooppunten betaalt u altijd 40,00 Euro.
In dat geval (ook al was u het voorgaande jaar al lid) moet u middels een formulier de Vispas aanvragen.
U wordt dan als nieuw lid beschouwd.
Dit formulier, waarvan het bovenste deel als tijdelijke Vispas dient, ontvangt u na betaling van het verschuldigde bedrag.
Het onderste deel moet worden opgestuurd naar Sportvisserij Nederland, die zorgt dat de Vispas gemaakt en opgestuurd wordt.
Zorg dat je de adresgegevens duidelijk leesbaar schrijft, anders komt de Vispas niet aan.

Bij de 'VISPAS' horen verschillende lijsten met viswater.
De bij het lidmaatschap van HVD behorende lijsten zijn: lijst van HVD en de Landelijke & Federatieve lijst van Viswateren, uitgegeven door Sportvisserij Nederland.

Indien u reeds lid bent van een andere vereniging en u wilt bij HVD sublid worden, dan dient u bij het opgeven het volle bedrag te betalen, in mei ontvangt u van Sportvisserij Nederland een bedrag terug op uw bankrekening.
Een aanvraag daarvoor gaat via de pagina van Sportvisserij Nederland.

"Klik hier voor het aanvraagformulier dubbele afdracht"


'Touristen en Gasten'
Voor touristen en of gasten zijn bij de Contactpunten dag- en weekkaarten te koop.
De dagkaarten kosten 3,00 Euro en de weekkaarten 10,00 Euro.

'De Verkooppunten'
Hengelsport De Reus in Drempt
Camping Het Zwarte Schaar Hoefkensestraat Doesburg
Camping IJsselstrand Eekstraat Doesburg
Faunaland Ooipoortstraat 28 Doesburg
Hesselink Koldeweij 9 Doesburg

'Ledenadministratie'
Dit is belangrijk als je gaat verhuizen enof een adreswijziging wilt doorgeven.
De Ledenadministratie wordt nu gedaan door Mevrouw A. Kolk
De Breide 1
6983 HG Doesburg
Tel. 0313 476072
E-Mail: ledenadministratie@hvd-doesburg.nl

Copyright © HVD.